LOM

Det här avsnittet har LOM som utgångspunkt.

Lom med sina 800 inv. är centralort i kommunen. Där finns enkla men trevliga campinghytter att övernatta i. Lom har Taxi, Hotel, Restaurang, Post, Telegraf, Bank, Turistinformation och ett flertal affärer. Bussförbindelse finns med Otta, Sogndal, Bygdin, Grotli.

Bestigning av Lomseggi, Galdhöpiggen och Höyrokampen erfordrar ingen särskild utrustning förutom stövlar, ryggsäck med kaffe och smörgås, skjorta / tröja att byta med om man skulle bli svett, kirurgtejp och regnkläder. ( Regnkläderna kan naturligtvis undvaras om vädret är fint, men det kan ändra sig väldigt fort.) Vid turen över Sognefjell kan man gärna komplettera med lunchmat, kokkärl, bestick, rödsprit och tändstickor.

 

 1. LOMSEGGI T-märkt.

( 2,5 tim. upp och 1,5 tim ner.)

Från Loms centrum går man över bron och sedan till vänster upp förbi Telefonstationen och Hembyggdsgården. Vidare upp förbi bebyggelsen tills vägen slutar. Där tar en stig av upp genom skogen och snart är man så pass högt att man ser hela Ottadalen med Vågåvatnet nedanför. Efter ytterliggare någon halvtimma kommer man till en stor sten som med lämplig kameravinkel ger tillfälle att visa hur "modig" man är som vågar ställa sig på ett utskjutande stenblock hundratals meter ovanför Ottadalen, medan man i verkligheten står några få meter ovan mark. Längre upp passerar man några snöfläckar och litet senare kommer man upp på ett flackare parti som leder till Lomseggis utkikspunkt, med en fantastisk utsikt åt alla håll med höga toppar och djupa dalar. Samma väg ner. En lätt tur, men ganska brant. Turen kan förlängas genom att man fortsätter upp till högsta punkten ( 2068 m.ö.h.) Man går då väster mot toppen. Sista biten går brant upp genom snö och ut mot toppen. Turen förlängs då med ytterligare 3 timmar. 

 

2. HÖYROKAMPEN Karta: Sygnefjell D30A

( 2,5 tim. upp och 1,5 tim. ner.)

Buss från Lom till Bövertun. Mitt emot Bövertuns turiststation tar stigen av brant uppför mot Höydalsseter. Vid Bövertunsholet viker man av från stigen upp till höger mot höjd 1352, över den, och sedan en lätt härlig vandring i högfjellsterräng ner till dalen mellan höjd 1352 och Höyrokampen. Där kan man lämpligen ta enkaffepaus vid den porlande bäcken. Skulle den vara uttorkad (vissa år) så finns det alltid vatten i sjön lite längre upp. Efter pausen går man så stigen ovanför Breidseterdalen, en luftig men helt ofarlig färd om man följer stigen. Väl uppe på Höyrokampen 1440 m.ö.h. har man en fantastisk utsikt. Rätt norrut Hästbrepiggarna och söderut Breidseterdalen ända bort till Krossbu. Vid klart väder kan man se översta spetsen av Galdhöpiggen. Tag samma väg tillbaka, även om det på vissa ställen inte ser så brant ut så är det omöjligt att ta sig ner till Bövertun helskinnad någon annan väg. Den här turen är mycket lätt och lämpad som första kontakt med fjället och ger en fantastisk naturupplevelse.

Tag kvällsbussen tillbaka till Lom eller övernatta på Bövertun.

 

3. GALDHÖPIGGEN

( 3 tim. upp och 2 tim. ner. Med förare .)

Med sina 2469 m.ö.h. är Galdhöpiggen det högsta fjället i Norden. Turen till Galdhöpiggen utgår från Juvvasshytta varje förmiddag. Till Juvvasshytta kan man komma med bil eller buss från Lom. Efter en stenig flack vandring från Juvvasshytta kommer man fram till Styggebreen.

Där man binder samman deltagarna med rep för att göra vandringen över breen riskfri, då en mängd sprickor i isen passeras.

Man kommer sedan upp på en stenrygg som leder upp mot toppen. Sista biten går brant upp genom snö och väl uppe på toppen har man en enorm utsikt. Den nuvarande hyttan på toppen är byggd 1976. Man befinner sig nu på toppen av Nordens högsta fjäll. Vägen tillbaka ner är ganska lätt och så snart man passerat sprickorna i breen får man gå i egen takt tillbaka till Juvvasshytta. Men åker man buss man bör naturligtvis se till att komma tillbaka i tid. Turen är ganska krävande då man inte själv får bestämma takten utan måste följa förarna, men samtidigt en helt säker och fantastisk tur.

 

4. SOGNEFJELLSHYTTA - BÖVERTUN

( 6 tim.) Karta: Sygnefjell D30A

Delvis T-märkt

Buss från Lom till Sognefjellshytta, där man passerar Norges hösta fjällövergång 1425 m.ö.h. straxt innan hotellet. Man går upp mitt emot hotellet och fortsätter upp över höjden i riktning mot Krosshö och sedan något till vänster om denna. Framför breder nu ett fantastiskt landskap ut sig med snöklädda toppar och småsjöar i oändlighet. Här kommer den T - märkta stigen från Krossbu.

 

Nedanför ligger Nutsvatnen och nedstigningen mot dessa sjöar är ganska brant.

 

Rasta gärna vid de vackra sjöarna, fortsätt sedan på vänstra sidan av sjöarna över bäcken som rinner mot Storevatnet. Den kan vara lite strid vid vissa tider, men om man vadar över på de stenar som ligger vid T-märkningen så går det lätt att ta sig över. Därefter vidare utefter sjön mot Dummhös sluttning ner mot Svarttjärn. När man är mitt för Svarttjärn tar man av rätt ner till den och följer den blomrika strandkanten till tjärnens bortre ände där tar man sig över forsen som går ner till Dummdalen, följer stigen på forsens vänstra sida hela vägen ner till landsvägen och sista biten går man på landsvägen fram till Bövertun. Därifrån kan man ta kvällsbussen tillbaka till Lom, eller om man så vill övernatta där. Man kan ju passa på att beställa en hytta när man passerar med bussen på morgonen. Turen är mycket lämplig som första "långa" fjälltur då den inte har några riktigt krävande stigningar utan är lätt att gå. T-märkningen är dålig på sina ställen men med karta är det ingen svårighet att med Krosshö, Nutsvatnen och Svarttjärn som riktmärken hitta rätt.

Om man övernattar på Bövertun så kan man passa på att besöka Dummagrottorna. Vissa går hundratals meter in i fjället och har och småsjöar med öring i. Det kan vara svårt att på egen hand hitta de med björksly skymda ingångarna, men man kan få tips om man frågar på Bövertun hur man skall hitta de största grottorna.

 

 

3 - dagars tur i Hemsedalen

5. DJUPVATNET - HEMSEDALEN - GROTLI.

Karta: Geiranger. EJ T- märkt.

Första dagen.

Med buss från Grotli till början av Djupvatnet. Där finns en stig upp till Kolbeinsvatnet och på dess högra sida en bred stig. Vid fördämningarna vid sjöns norra ände fortsätter man på dalens högra sida till någon lämplig tältplats.

Andra dagen.

Gå fram till Kvitberget och ner i dalen på höger sida om sjöarna i Hemsedalen fram till stugan vid nedre Russtjärnen.

Där går man ner mot sjön där det finns en bra tältplats.

 

Tredje dagen.

Man fortsätter så Hemsedalen ner till landsvägen. Där följer man vägen de 8 km som återstår fram till Grotli,det tar ca 1,5 tim., eller väntar på bussen från Geiranger.

Mycket lätt utflykt. 

 

 

5-dagarstur

6. GROTLI - STUGUFLÅTEN.T- märkt.

Karta: Torsvatnet 1319 II

Tafjord 1319 III

 

Första dagen

Med buss till Grotli, därifrån norrut genom björksly på stig upp mot kalfjället öster om Kjerringtjörni i lättgången terräng på bra rösad stig upp till södra änden av Vikvatnet. Där tar man av till vänster över dammbyggnaden och på icke rösad led utefter fjällsluttningen ganska högt på Vikvatnets västra sida. Vid slutet av sjön där leden från Reindalshola kommer över skaret mellan Hellstuegga och Fetegga finns vatten och tältmöjligheter på ett par ställen på nära 1500 m.ö.h. vilket ger fantastiska vyer om vädret är bra.

 

Andra dagen.

På dåligt rösad stig utför sluttningen ner mot norra änden av Vikvatnet och på en cementerad uppdämning över tilllandtungan och till den större cementerade uppdämningen. Därefter norr ut på ganska bra rösad led och så brant på skrå uppför branten. Norr om Nibba sker övergången på Landversbreens sluttning till dalen söder om Seterhorn vid kraftledningen. Där kan man se långt ner mot Brusebotnvatnet och Grönvatnet. Härifrån norr ut på Koppanes östra sida och dalen ner till Daurmålsvatnet. På dess västra sida i ganska stenig terräng och vidare förbi de små sjöarna som finns Innan Daurmålshaugen. Till vänster om sjöarna finns några tältmöjligheter om man vill stanna här uppe, annars följer man forsen från småsjöarna på dess västra sida ner mot björkskogen och därefter på bredare stig ner mot Reidalsseter. Man får vada över en del bäckar, och om man vadar över där de är lite bredare så går det lätt.

När man är vid Reidalsseter ska man passa på att titta på den gamla fredade furan som finns på bara några minuters väg från sätern. Den är så stor att det behövs 3 man för att räcka om den.

 

Tredje dagen.

Från Reindalsseter går man stigen norr ut några minuter, över bron, och sedan till höger ett bra stycke. Vid vägskälet tar man av brant norr ut genom björksly och på våt stig tills man kommer upp och får se in i Reindalen. Där blir stigen mera lättgången och man svänger av öster ut.

År med mycket vatten kan det vara lite problem att komma torrskodd över en del bäckar.

Men om man går lite upp eller ner till de något bredare ställena av bäcken går det som regel bra. Det är speciellt forsen efter sjöarna i övre Reindalen som är ganska strid. På sluttningarna här finns en del tältmöjligheter.

 

Fjärde dagen. 

Gå uppför mot sjöarna nedanför Isholsfjellet, mellan dessa och upp på skaret och på snöklädd sluttning ut mot Pyttvatnet.

 

Gå försiktigt för det kan finnas isfläckar på sluttningen.

Vidare på Pyttvatnets norra sida på lättgången stig ner till Pyttbua som är obemannad. Men en del proviant finns där. Man får här lägga pengar i en låda i den utsträckning som man utnyttjar anläggningen.

Femte dagen.

Från Pyttbua går man på lättgången stig på Pyttbudalens norra sida ner till björksly och Tungasäter där man går över älven på bro. Där tar man vägen ner till Kobben, som ligger högt uppe på andra sidan älven inte på södra sidan som det syns på kartan. Därifrån på bilväg till Bröste gård och sedan på asfaltsväg ut till Stuguflåten, och buss till Dombås. Den här turen börjar med en ganska litet trafikerad led för att sluta med lättgången, väl rösad och ganska använd led.

 

 

 

12 - dagars tur Sota-Valdresflya

7a. SOTA - BÖVERTUN.(första delen) T - märkt.

Karta: Skjåk D 29 A Sygnefjell D 30 A. 

Här beskrivs en tur tvärs över hela Jotunheimen. Från Sota i nordväst till Valdresflya i sydost. Man kan dela upp den i två delar om man så önskar. Först den inte allt för vanliga turen Sota - Bövertun i ganska karg terräng, och få vandrare.

Till Sota kommer man med buss från Otta.

Den andra delen Bövertun/Leirvassbu - Valdresflya fortsätter i lättgången terräng och här är det ganska tätt med vandrare.

Första dagen.

Från Sota seter utefter vägen mot Mysubyttseter några hundra meter, fram till vägskylten mot Nördstedalsseter, därifrån uppför den skogsbeklädda sluttningen på Veslesotas högra sida. Det kan vara lite svårt att hitta rätt stig i skogen men bara man kommer upp ett stycke, så hittar man stigen som korsar Veslesota och där är rösningen bättre, och man fortsätter uppför och över den steniga fjällryggen ner till höger om Sottjärnarna.

Nere vid södra Sottjärn, ett litet stycke från stigen, finns en av de få tältmöjligheterna, på udden ut mot Sottjärn, innan Illvatnet.

 

Andra dagen.

Gå i riktning mot Tundradalskyrkja uppför i stenig terräng till snön nedanför Tundradalskyrkjas norra sida, över snön med utsikt över Tundradalsbotn. Vidare till småtjärnarna nedanför och sedan lite uppför igen och fram till den imponerande utsikten över Illvatnet. Brant ner till bäcken som rinner ut i norra delen av Illvatnet. Det kan vara ganska besvärligt att ta sig över bäcken om snön ligger kvar som en tunn bro över bäcken. Efter bäckövergången finns några få tältmöjligheter på sluttningen ner mot Illvatnet. Man fortsätter utefter sjön i omväxlande snöig och stenig terräng fram till bäcken från v. Hålåtindan, där kommer man till en mycket tjusig gräsplattå ner mot sjön som man kan slå upp tältet på.

 

Tredje dagen.  

Man går över bäcken från v. Hålåtindan och vidare över en del mindre bäckar fram till nedstigningen utefter Illvassåi och en del andra vattendrag fram till vägskälet från Fortunsdalsbreen.

Här finns en hel del tältmöjligheter i Nördstedalen.

En mycket lätt dagsettepp.

 

 

Fjärde dagen. 

Så en lätt vandring ner till kraftstationen vid Fivlemyrarna och därifrån på väg ner till Nördstedalsseter. Därifrån kan man antingen gå vägen upp i Vessledalen eller ta stigen som går först nedanför vägen och sedan korsar den och så vid vägens slut förenas. Därifrån fortsätter stigen brant uppför i etapper och över en del strida bäckar upp till plattån ovanför södra Grönevatnet. Där finns på högsta punkten en mycket tjusig tältplats på höger sida av stigen.

 

Femte dagen. 

Från plattån går man stigen ner och passerar avtagsvägen mot Höydalsseter och vidare ner mellan Grönevatnen fram till avtagsvägen över Liabreen till Turtagrö. Härifrån uppför, förbi ännu en avtagsväg till Höydalsseter, över höjd 1567 och ner till Liabrevatnets utlopp i Bukkabotn. Ganska besvärligt att ta sig över den strida strömmen. Därefter vidare uppför till man passerar avtagsvägen mot Sognefjell/Krossbu, innan det på nytt bär utför norr om Storevatnet. Här kommer man till mera lättgången terräng och fram till ännu en avtagsväg mot Höydalsseter och Sognefjell/Krossbu. Därifrån lätt ner i Bövertunholet med sin rika växtlighet. Så återstår bara den branta nedstigningen mot Bövertun som känns i knän och lårmuskler.

 

 

Del 2

7b. BÖVERTUN - VALDRESFLYA.T- märkt.

Karta:Gjende E 30 V

Sjodalen E 30 A

Sjätte dagen 

Från Bövertun går buss till avtagsvägen in mot Leirvassbu. Om man ringer från Bövertun till Leirvassbu kan man komma överens med dem att möta med bil vid avtagsvägen och till rimlig kostnad få skjuts in till Leirvassbu. Ett annat alternativ är att ta bussen till Krossbu och därifrån med ledare gå över Smörstabbreen till Leirvassbu. Detta kan dock knappast rekommenderas om man inte kan få packningen den andra vägen. När man kommer fram till Leirvassbu Höyfjellshotel går man förbi på vägen en liten bit söderut till avtagsvägen utefter Leirvatnet. Så brant uppför snön till Högvaglen och utefter Högvagltjärnarnas vänstra sida i lättgången terräng. Vid nedre Högvagltjärn finns en del fina tältplatser till höger om stigen ner mot tjärnen, mitt emot Högvagltindans glaciärer.

  

Sjunde dagen.

Fortsätt utefter Högvagltjärn och vid dess slut finns avtagsvägen in i Semmeldalen till Olavsbu.

 Fortsätt dock rakt fram utefter Langevatnets norra sida i mycket vacker och lättgången terräng.

Vid slutet av Langevatnet tar stigen av upp till vänster och sedan utför ner till Urdadöla och vägskälet mot Spiterstulen. Man fortsätter här ner mot Hellertjärn där det finns några verkligt fina tältplatser i början av tjärnen.

En lätt dagsettepp

 

Åttonde dagen.

Utefter Hellertjärns norra sida till Hellerforsen och Semmelåi som kan vara lite strid ibland. Man passerar sedan vägskälet mot Memurubu och fortsätter utför mot Storådalen ett stycke ovanför Storåi. Mycket tjusig och lättgången terräng. När man så kommer ner aldeles vid ån, i tätnande björkskog, så finns där en fin badplats som kan rekommenderas om vädret är fint. Det är naturligtvis kallt men härligt uppfriskande innan man fortsätter den sista biten ner i tät björkskog fram till Gjendebu.

 

Nionde dagen.

Från Gjendebu på broar över Storåi och hängbro över Vesliåi fram till björkskogen nedanför Svartdalspiggen. Gå genom björkskogen först till vänster sedan uppför sluttningen med forsen från Svartdalen ned till vänster. Lite längre upp där björkskogen slutar finns på den ljungklädda sluttningen, ett stycke till höger om stigen, en möjlighet att tälta med en fantastisk utsikt över Gjenden. Så brant uppför i stenig terräng och uppe i Svartdalen fortsätter man på bäckens högra sida ett stycke. Vid det ställe där bäcken blir bredare går man lätt över och fortsätter så på bäckens vänstra sida fram till den långa sjön i dalens mitt.

Där finns en del tältmöjligheter lite ovanför stigen.

Tionde dagen. 

När man kommer fram till mitten av den långa sjön i Svartdalen finns en avtagsväg brant upp till vänster mot Gjendesheim. Men fortsätt dalen fram och ner till broövergången av Torfinndöla och sedan svänger stigen av till höger upp under Torfinntindane och så slutligen ganska brant ner till Torfinnbu.

Lätt dagsettapp.

 

Elfte dagen.

Österut över en del broar och bäckar utefter Bygdin i lätt terräng fram till Hestvollens stuga. Sedan fram till vägskälet mot Valdresflya som tar av upp till vänster ungefär mitt emellan Hestvollen och Dyrnesodden. Straxt efter vägskälet ett stycke upp ovanför sjön Bygdin finns fina tältmöjligheter. Därifrån kan man ju lätt ta en promenad ner till Dyrnesoddens många vattenfyllda urholkningar och tvätta sig. Solen värmer upp vattnet där under dagarna.

En mycket lätt dagstur.

 

Tolfte dagen.

Så sista ettappen som även den är lätt och går uppför sluttningen och genom sank mark fram till övre Repefonn bäckens utlopp i Breidlampa där man lätt går över bäcken. Så fortsätter man utefter Fagerdalshö och ut på Valdresflya,där man ser Ungdomshärbärget ute vid vägen.

Därifrån tar man buss till Otta eller Fagernes. 

Tillbaka till norgekartan

E-post: lars.palmkvist@hotmail.com

2001-01-0